Gör din egen gratis hemsida

 

Hörselskadad hur funkar det ?

 

Denna sida vänjer sig främst till dig som kanske har en hörselskadad person i din närhet (partner, arbetskamrat, släkting, kompis...) Meningen med sidan är att ge tips till dig som är fullt hörande hur du kan göra för att den hörselskadade personen skall kunna uppfatta så mycket som möjligt.

Hur normal hörsel fungerar

Bildresultat för diagram of how hearing works
 1. Ljudet kommer in hörselgången
  Ljudvågor rör sig genom hörselgången och träffar trumhinnan.
 2. Trumhinnan och hörselbenen vibrerar
  Dessa ljudvågor får trumhinnan och de tre hörselbenen i mellanörat att vibrera.
 3. Vätskorna vibrerar i innerörat
  Vibrationerna fortplantar sig genom vätskan i det spiralformade innerörat – även kallad cochlean – och får de små hårcellerna i cochlean att röra på sig. Hårcellerna tar upp vibrationerna och förvandlar dem till kemiska signaler för hörselnerven.
 4. Hörselnerverna kommunicerar med hjärnan
  Hörselnerven skickar sedan informationen till hjärnan med elektriska impulser, där de tolkas som ljud.

 

Vilka typer av hörselnedsättningar finns det? 

 • Sensorineural En skada både i innerörat och på hörselnerven
 • Konduktiv En skada i mellanörat som oftast kan behandlas med läkemedel eller kirurgi
 • Kombinerad En skada som är både konduktiv och sensorineural

 

 

Hur hör en hörselskadad person? 

Det går inte att enkelt besvara eftersom detta i stor utsträckning beror på hur stor hörselnedsättningen är, och på vilka frekvenser man hör dåligt. Vid en diskantnedsättning (åldersnedsättning) brukar hörselskadan vara liten och det är de högsta toner/ljud man inte hör (t.ex. fågelkvitter). En skada i basregistret medför att man inte kan uppfatta de lägsta tonerna. Man talar om "talbananen" (bild nedan) 

 

"Talbananen" visar tydligt hur graden av hörselnedsättningen påverkar vad man som hörselskadad uppfattar. Intressant är att vissa bokstäver inte kan uppfattas beroende på var nersättningen är i frekvensen och hur pass grav skadan är.

I princip kan en gravt hörselskadad person inte uppfatta tal alls men oftast är en nedsättning inte lika dålig i alla frekvenser. Av bilden ovan ser vi också att man inte hör alla ord lika svagt utan man kan höra vissa ord bra medan andra inte alls uppfattas. Exempelvis kan meningen "Du skall ringa Stefan" uppfattas som " "Du ....ringa...." vilket då gör att det blir i stort sett obegripligt att gissa sig till vad som sagts. 

Av bilderna nedan kan du se skillnad mellan nedsatt syn och nedsatt hörsel. Vid nedsatt hörsel påverkas kanske endast en del av ljuden medan en synförsämring påverkar hela ditt sätt att se.

En annan liknelse kan vara om man tänker sig att varje ljudfrekvens är en vattenstråle som kommer ur ett duschmunstycke.

Då ett hål i munstycket blir igensatt kommer ingen vattenstråle fram. Detta motsvarar då att vid en hörselskada blir vissa frekvenser "igensatta" så ljudet ej kommer fram. 

Det hjälper inte att öka trycket (höja rösten) ljudet når fortfarande inte fram på dessa frekvenser.

 

 

 

Att tala med en hörselskadad person är inte helt problemfritt, här följer några goda råd:

 

Uppmärksamma den hörselskadade att du talar med honom/henne. Man måste både se och kunna höra vad som sägs

 

Vänd dig mot personen så ni får ögonkontakt innan du talar

 

Tala tydligt och varken för fort eller långsamt, läs av ansiktsuttrycket och repetera om du ser att det behövs

 

Dölj inte din mun på något vis. Som hörselskadad försöker du hela tiden att läsa på läpparna vad som sägs.

  

Använd normal röststyrka, skrik ej i örat eller hörapparaten av barmhärtighetsskäl 

Graden av hörselskada avgör om man behöver hörapparat, en eller två sådana. Länkar till andra sidor om tekniska hjälpmedel finner du i sidkolumnen på denna sida.

 

Problemsituationer (exempel)

Möten

Som hörselskadad ställs du inför många svåra situationer. Att delta i möten med behållning är ganska svårt, snabba repliker från olika håll gör att man inte hinner med och kanske missar viktig information. I dessa situationer är det väldigt lätt hänt att man hamnar utanför och inte kan vara delaktig i diskussioner o beslut.

Telefonsamtal

Att höra vad som sägs i telefon är ett stort problem, detta främst orsakat av att man inte ser den man pratar med. Att ringa till exempelvis Försäkringskassa eller någon annan som använder talsvar med olika valmöjligheter gör det stort omöjligt att lyckas 

"Buller" 

All slags buller (oväsen, bakgrundsmusik, signaler, skrammel, skrik mm) påverkar mycket möjligheten att höra vad som sägs, eftersom örats automatiska "filterfunktion" är mer eller mindre satt ur funktion. Med detta menar jag att du som är fullt hörande kan höra mängder av ljud samtidigt och ändå enkelt koncentrera dig på att höra den du talar med. Den hörselskadade har betydligt större problem eftersom hörapparater inte på långa vägar kan ersätta den naturliga hörseln. För den hörselskadade blir det ett stort virrvarr av ljud och av detta skall man kunna få fram mänskligt tal. Givetvis är detta ett större eller mindre problem beroende på graden av nedsättning.

Tinnitus

Tinnitus eller "Öronsus" som det förr kallades är tyvärr något som ganska ofta "följer med på köpet" då man drabbas av nedsatt hörsel. Sus/ljud/tjut som finns konstant i ett eller båda öronen kan vara oerhört psykiskt påfrestande och har även lett till självmord. Vilket ljud du hör då du har Tinnitus varierar från person till person. Det kan vara ett vattenfall, brusande hav, tjutande höga toner mm. För de flesta är detta hanterbart och i bästa fall inte så kraftigt så att man inte kan vila eller slappna av, dock är det ytterligare ett hinder för att kunna uppfatta rätt vad som sägs.

 

Socialt handikapp

Förutom hörselskadan är det också ett stort dolt socialt handikapp som hindrar personen att ta del av många sociala tillställningar, detta beror givetvis på svårigheten att höra vad som sägs i grupper, och det är lätt hänt att den icke fullt hörande hamnar utanför i samtalet. Du kan också lätt känna dig isolerad och det är inte ovanligt att en hörselskadad person även drabbas o psykisk ohälsa. Jag drabbades själv av sudden deafness för 22 år sedan och har i många år kämpat i det tysta att hantera den psykiska ohälsan.

Som hörselskadad eller nära anhörig är man delaktig i dennes sociala situation.  Det finns många situationer som kan leda till ökade sociala problem.

 • Bristande hänsyn vid kommunikation
 • Dålig anpassning av arbetsmiljön
 • Utbildning och karriär prioriteras inte av arbetsledningen
 • Dålig anpassning av arbetsuppgifter
 • Lustigheter över missförstånd
 • Frånvaro vid raster på arbetsplatser.

Det är naturligtvis inte enbart i en arbetssituation, utan vissa delar av detta gäller även i privatlivet.

Vid sociala tillställningar är hörselskadan ett stort problem. Detta dolda handikapp kräver en stor ansträngning av del hörselskadade. Det gäller att informera om sin funktionsnedsättning så att omgivningen blir medveten om problemet.

Det gäller även att vara aktiv som hörselskadad. Att acceptera situationen är ett krav för att kunna göra en förändring av den.  Bjud in ”problemen” istället för att fly från dem. Starta egna konversationer då tillfälle ges med de personer som finns närmast dig.

Det finns mycket att läsa om detta på internet, titta gärna på min länksamling till höger 

Ovan nämnda situationer är endast ett axplock av de hinder man stöter på i sin vardag. Det finns naturligtvis hjälp att hantera detta och jag ger här endast exempel på vad man kan göra.

Tekniska hjälpmedel

Det finns en hel del tekniska hjälpmedel. För att få rätt vägledning bland dessa bör man som hörselskadad kontakta audionom för utredning. Förslag på länkar finns i högerkanten

 Andra hjälpmedel

Teckenspråk

Ett alldeles ypperligt hjälpmedel är teckensårpket. Är man intresserad av att lära sig detta bör man kontakta Hörsel & Dövenheten i sin region.

Mental träning

En sak som kanske lätt glöms bort är den mentala biten. Som hörselskadad behöver man kunna slappna av och mental träning. Mikropauser med avslappningsövningar är ett ypperligt hjälpmedel. Förslag på länkar med material för detta finner du i högerspalten

Läppavläsning

Som hörselskadad tränar man i stort sett alltid på att läsa läpparna på den man pratar med. Som jag skrivit på annat ställe är det viktigt att se munnen på den man pratar med just för läppavläsningens skull.

 

 

 

 


(Lämna tom)

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)